Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Hứng dừa 1
Hứng dừa 1
Tên sản phẩm Hứng dừa 1
Mã sản phẩm BN 015
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện theo kỹ thuật khắc nung
Chất liệu: Bầu khô, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

Kích thước :

Hiện đang có: 2

Ghi chú: Chân đế có thể thay đổi, xin quý khách hàng thông cảm vì chân đế được tạo hình ảnh tự nhiên chỉ có 01.

 

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next