Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Đặc tính sản phẩm
Sơn mài vốn là chất liệu khó tính, khó điều khiển nhưng vẫn lôi cuốn bởi yếu tố bất ngờ thú vị hiện ra trong quá trình sáng tạo. Sơn mài có thể chia ra làm hai dòng: mỹ nghệ và nghệ thuật đều tuân thủ các quy trình kỹ thuật. Các công đoạn phải cẩn thận không được sai sót, các thao tác đều giống nhau sơn và mài, dựng hình, can hình, kỹ thuật phải tinh tế thì cái hồn cái ý của nghệ sĩ mới đạt thành sự trọn vẹn.
Bầu Sơn Mài
Các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng hình ảnh, bài viết Việt An Art xin ghi rõ nguồn
1    2    3    4    5    6