Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Góc phố 1
Góc phố 1
Tên sản phẩm Góc phố 1
Mã sản phẩm BSM 019
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện theo kỹ thuật sơn mài truyền thống
Chất liệu: Bầu khô, vàng, bạc, sơn Phú Thọ, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng
Kích thước :
Hiện đang có: 2

Ghi chú: Chân đế độc đáo chỉ có một

 

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next