Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Uống rượu cần 1
Uống rượu cần 1
Tên sản phẩm Uống rượu cần 1
Mã sản phẩm BSM 005
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện theo kỹ thuật sơn mài truyền thống
Chất liệu: Bầu khô, vàng, bạc, sơn Phú Thọ, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

Kích thước :

Hiện đang có: 2

 

Ghi chú: Chân đế độc đáo chỉ có một

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next