Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Áo tứ thân
 Áo tứ thân
Tên sản phẩm Áo tứ thân
Mã sản phẩm DCT 015
Giá $
Mô tả
Sản phẩm được chế tác theo nghệ thuật cẩn trứng
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: đá đen, vỏ trứng, gỗ trắc
Kích thước: 8x13x25 cm
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Thời hạn giao hàng: 30 ngày khi nhận đơn đặt hàng
Số lượng: 10
Sản phẩm khác Quay lại
Back Next