Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Cỏ đá lao xao
Cỏ đá lao xao
Tên sản phẩm Cỏ đá lao xao
Mã sản phẩm DTP 004
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật khắc hình trên đá
Chất liệu: Đá đen, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next