Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Đặc tính sản phẩm
Theo từng thế dáng của đá mà họa sĩ chọn hình ảnh thích hợp để đưa vào khắc, công đoạn cuối cùng của khắc là hoàn chỉnh sản phẩm bằng cách điểm xuyết, nhấn nhá thủ công, nhằm tạo thế cân bằng hài hòa cho tác phẩm.
Đá khắc
Các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng hình ảnh, bài viết Việt An Art xin ghi rõ nguồn
1    2