Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Tháp Bà Ponagar
 Tháp Bà Ponagar
Tên sản phẩm Tháp Bà Ponagar
Mã sản phẩm DK 004
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật khắc hình trên đá
Chất liệu: Đá đen, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next