Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Mùa thi
 Mùa thi
Tên sản phẩm Mùa thi
Mã sản phẩm DSM 044
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện theo kỹ thuật sơn mài truyền thống
Chất liệu: đá đen, vàng, bạc, sơn Phú Thọ, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

 

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next