Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Qua cầu dừa 1
 Qua cầu dừa 1
Tên sản phẩm Qua cầu dừa 1
Mã sản phẩm DSM 009
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện theo kỹ thuật sơn mài truyền thống
Chất liệu: đá đen, vàng, bạc, sơn Phú Thọ, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next