Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Tứ Bình Cầm
 Tứ Bình Cầm
Tên sản phẩm Tứ Bình Cầm
Mã sản phẩm DSM 003
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được thực hiện theo kỹ thuật sơn mài truyền thống
Chất liệu: đá đen, vàng, bạc, sơn Phú Thọ, chân đế gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next