Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Lịch năm 2011
Tên sản phẩm Lịch năm 2011
Mã sản phẩm CGK 001
Giá 360000$
Mô tả

Lịch cho năm mới, với sự kết hợp độc đáo của công nghệ khắc tia laser tiên tiến trên nền đá đen với bộ lịch cho năm mới. Sản phẩm này sẽ đem lại một diện mạo mới cho sản phẩm lịch trong năm nay.

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next