Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
GL 009
GL 009
Tên sản phẩm GL 009
Mã sản phẩm GL 009
Giá $
Mô tả
Sản phẩm có dáng hình tự nhiên
Xuất xứ: Tây Nguyên, Việt Nam
Chất liệu: lõi của gỗ trắc
Thời hạn giao hàng: từ 05 ngày đến 15 ngày khi nhận được đơn đặt hàng
Hiện đang có: 1
Sản phẩm khác Quay lại
Back Next