Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Tin tức
Kim ngạch xuất khẩu mây tre, lá, thảm, sơn mài trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong tháng 5/2009 đạt 13 triệu USD, giảm 5% so với tháng trước, và giảm 31% so với tháng 5/2008. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá,thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 70 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong tháng 5/2009 , thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bằng tre đạt cao nhất với 3,4 triệu USD giảm 5% so với tháng trước.

Trong đó mặt hàng hộp bằng tre có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất đạt 400 nghìn USD tăng 22,45 so với tháng trước. Đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hộp bằng tre vào thị trường Tây Ban Nha trong tháng tăng mạnh đạt 137 nghìn USD tăng 4,3 lần so với tháng trước với đơn giá trung bình 1,7 USD/chiếc. Mặt hàng bình tre có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 237 nghìn USD tăng 36,4% so với tháng trước. Theo đó kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bình tre vào thị trường Mỹ tăng mạnh nhất đạt 167 nghìn USD tăng 2,9 lần so với tháng trước với đơn giá trung bình 10 USD/chiếc. Mặt hàng đũa tre có kim ngạch xuất khẩu đạt 491 nghìn USD tăng 10% so với tháng trước. Mặt hàng khay tre có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 305 nghìn USD tăng 9% so với tháng trước.Bên cạnh đó một số mặt hàng bằng tre có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước, cụ thể là: mặt hàng rổ, sàng bằng tre có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 144 nghìn USD giảm 56 % so với tháng trước. Mặt hàng bàn, ghế bằng tre có kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2009 đạt 258 nghìn USD giảm 20% so với tháng trước. Một số mặt hàng bằng tre xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: đũa tre, bát, đĩa tre; khay tre, bàn ghế tre, bình tre, mành tre, giỏ tre...

Tiếp đến là mặt hàng lục bình, lá buông có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 2 triệu USD giảm 12,6% so với tháng trước. Mặt hàng chậu lục bình có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất đạt 404 nghìn USD tăng89% sovới tháng trước. Mặt hàng thùng lục bình có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 141 nghìn USD tăng 2,7 lần so với tháng trước. Mặt hàng bàn ghế lục bình có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 138 nghìn USD tăng 2 lần so với tháng trước. Mặt hàng bát, đĩa lục bình có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 126 nghìn USD tăng 17% so với tháng trước. Một số mặt hàng bằng lục bình, lá buông xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: hàng bằng lá buông, chậu lục bình, thùng lục bình, giỏ lục bình, bàn ghế lục bình, bát đĩa lục bình, rương lục bình, rổ lục bình, bình lục bình, tủ lục bình...

Mặt hàng bằng mây có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 1,5 triệu USD giảm 5% so với tháng trước. Theo đó mặt hàng rổ mây có kim ngạch tăng mạnh nhất đạt 120 nghìn USD tăng 47% so với tháng trước. Mặt hàng bát đĩa bằng mây có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 52 nghìn USD tăng 3,5 lần so với tháng trước. Mặt hàng kệ mây có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 81 nghìn USD tăng 45% so với tháng trước. Mặt hàng thùng mây có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 43 nghìn USD tăng 17% so với tháng trước. Một số mặt hàng bằng mây xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: bàn, ghế mây; khay mây; giỏ mây; hộp mây; rổ mây; kệ mây; bát đĩa mây; thùng mây; hộc mây; rương mây; chậu mây...

Mặt hàng thảm các loại có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 1 triệu USD tăng 5% so với tháng trước.

Mặt hàng bằng cói có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 1,3 triệu USD giảm 16% so với tháng trước. Trong tháng mặt hàng chiếu cói có kim ngạch tăng mạnh nhất đạt 163 nghìn USD tăng 29% so với tháng trước. Tiếp đến là mặt hàng hộp cói có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 300 nghìn USD tăng 12% so với tháng trước. Mặt hàng khay cói có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 300 nghìn USD, tăng 12% so với tháng trước. Mặt hàng khay cói có kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 87 nghìn USD tăng 22% so với tháng trước. Một số mặt hàng bằng cói xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: Hộp cói, chiếu cói, rổ cói, đệm cói, giỏ cói, khay cói, rương cói, thùng cói...

Cơ cấu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài xuất khẩu trong tháng 5/2009

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)
Hàng mây đan 11,8%
Hàng tre đan 26,3%
Hàng cói đan 10,0%
Lục bình, lá buông 15,2%
Thảm 10,6%
Mây tre lá kết hợp 4,6%
Hàng chuối đan 4,4%
Mành trúc 2,2%
Loại khác 14,9%

 

Nguồn tin    (Vinanet)
Các tin khác