Sản phẩm
HotLine
(84-8)3740 6903
Số người truy cập: 0
Mùa thi
 Mùa thi
Tên sản phẩm Mùa thi
Mã sản phẩm TCT 006
Giá $
Mô tả

Sản phẩm được chế tác theo nghệ thuật cẩn trứng
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: đá đen, vỏ trứng, gỗ trắc, khung gỗ
Kích thước: 25x35 cm
Thời hạn giao hàng: 10 - 20 ngày
Số lượng: 20

Sản phẩm khác Quay lại
Back Next